banner Tipsystems

SpSM –Sportovní středisko mládeže

Motto: Výchova vzdělaného člověka a aktivního sportovce

1) Úvod – nově vzniklá sekce našich webových stránek bude představovat sportovní středisko mládeže (dříve sportovní třídy), bude aktuálně informovat o novinkách a o spolupráci klubu a základní školy. Sekce webových stránek je určena pro příznivce klubu, rodiče hráčů, hráče samotné a zároveň pro vedení a pedagogy ZŠ Pionýrů. Sportovní středisko mládeže (SpSM) jsou společným projektem jednotlivých sportovních svazů (v našem případě ČMFS) a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. SpSM jsou určena pro talentované sportovce navštěvující základní škol (žákovské kategorie).

2) Sportovní koncepce - postupným cílem klubu je přechod k profesionálnímu fungování, zejména u mládežnických kategorií a to již od přípravek až po juniorský tým. Profesionalizace znamená zvyšování nároků na trenéry, na pedagogy, na hráče, na obsah, počet a kvalitu tréninkových jednotek, na zvýšení spolupráce s rodiči a na úroveň soutěží. Jedním ze základních předpokladů naplnění sportovní koncepce, profesionalizace klubu je postupné zvyšování nároků a úrovně SpSM. Cílem spolupráce klubu a základní školy je vytvořit maximální předpoklady pro optimální propojení vzdělávání a sportovního tréninku žáků. Snahou vedení školy a klubu je vést hráče k zvládnutí školních a tréninkových povinností, tak aby v pozdějším věku vyhledávali sportovní aktivity, jako prevenci negativních jevů (kriminalita, obezita, protidrogová prevence). Fotbalový klub aktivně sleduje školní výsledky a chování svých hráčů, motivuje je k dosažení maximálních výsledků.

3) Organizace sportovní přípravy ZŠ Pionýrů
ZŠ Pionýrů Sokolov:
 • 4.třída – 2 x 45 minut TV, 90 minut tréninková jednotka (dopoledne v rámci školy)
 • 5.třída - 2 x 45 minut TV, 90 minut tréninková jednotka (dopoledne v rámci školy), 45 minut plavání a regenerace (krytý bazén v Sokolově, v pondělí 7:00 – 7:45)
 • 6. třída - 2 x 45 minut TV, 90 minut tréninková jednotka (dopoledne v rámci školy), 45 minut plavání a regenerace (krytý bazén v Sokolově, v pondělí 7:00 – 7:45), 1 x 45 minut kompenzace a netradiční sporty
 • 7. třída - 2 x 45 minut TV, 90 minut tréninková jednotka (dopoledne v rámci školy), 45 minut plavání a regenerace (krytý bazén v Sokolově, v pondělí 7:00 – 7:45), 1 x 45 minut kompenzace a netradiční sporty
 • 8. třída - 2 x 45 minut TV, 90 minut tréninková jednotka (dopoledne v rámci školy), 45 minut plavání a regenerace (krytý bazén v Sokolově, v pondělí 7:00 – 7:45), 1 x 45 minut kompenzace a netradiční sporty
 • 9. třída - 2 x 45 minut TV, 90 minut tréninková jednotka (dopoledne v rámci školy), 45 minut plavání a regenerace (krytý bazén v Sokolově, v pondělí 7:00 – 7:45), 1 x 45 minut kompenzace a netradiční sporty

  Hodiny tělesné výchovy vedou odborní pedagogové ZŠ Pionýrů. Tréninkové jednotky vede profesionální trenér FK Baník Sokolov. Hodiny plavání a regenerace vedou společně pedagogové TV a profesionální trenéři.

4) Tréninkový proces klubu FK Baník Sokolov:

 • B přípravka – 3 x týdně tréninková jednotka (5.ZŠ Sokolov - přírodní tráva, v zimním období v tělocvičně)
 • A přípravka - 4 x týdně tréninková jednotka (6.ZŠ Sokolov - přírodní tráva a umělá tráva u sportovní haly v Sokolově, v zimním období v tělocvičně)
 • D žáci – 4 x týdně tréninková jednotka (travnatá tréninková hřiště, umělá tráva v areálu a tartanový ovál fotbalového stadionu, malá umělá tráva v areálu 3.ZŠ, v zimním období v tělocvičně)
 • C žáci – 4 x týdně tréninková jednotka (travnatá tréninková hřiště, umělá tráva v areálu a tartanový ovál fotbalového
 • stadionu, malá umělá tráva v areálu 3.ZŠ, v zimním období v tělocvičně)
 • B žáci – 4 x týdně tréninková jednotka (travnatá tréninková hřiště, umělá tráva v areálu a tartanový ovál fotbalového stadionu, malá umělá tráva v areálu 3.ZŠ, v zimním období v tělocvičně)
 • A žáci – 4 x týdně tréninková jednotka (travnatá tréninková hřiště, umělá tráva v areálu a tartanový ovál fotbalového stadionu, malá umělá tráva v areálu 3.ZŠ, v zimním období v tělocvičně)

  Šéftrenér mládeže a vedoucí sportovních tříd: Mgr. Tomáš Provazník

 • A žáci U15 (ročník 1995):
  hlavní trenér Luboš Váša
  asistent trenéra Jiří Duben
  vedoucí mužstva Václav Slabyhoudek
 • B žáci U14 (ročník 1996):
  hlavní trenér Zdeněk Immer
  asistent trenéra Petr Peterka
  vedoucí mužstva Miroslav Fojtík
 • C žáci U13 (ročník 1997):
  hlavní trenér Stanislav Galisz
  asistent trenéra Marek Kratochvíl
  vedoucí mužstva Radek Javorský
 • D žáci U12 (ročník 1998):
  hlavní trenér Milan Gabrle
  asistent trenéra 1 Rostislav Vokáč
  asistent trenéra 2 Pavel Javorský
  vedoucí mužstva Jiří Hollý
 • A přípravka U11 (ročník 1999):
  hlavní trenér Vlastimil Verner ml.
  asistent trenéra Petr Bardon
  vedoucí týmu Dan Polák
Cíle tréninkového procesu:

Kategorie přípravek - Cílem je rozvoj a zdokonalování herních činností jednotlivce na vyšší kvalitativní úrovni, všeobecný rozvoj pohybových schopností a základní technicko-taktické dovednosti, herní trénink v různých početních modifikacích, nácvik soubojového chování. Systematické vedení k pravidelnému tréninku, k základním hygienickým návykům, spolupráce s rodiči a školou. Utváření pozitivního vztahu k FK Baník Sokolov. Dlouhodobým cílem je doplňování kategorie nejtalentovanějšími hráči z celého karlovarského kraje.

Kategorie žáků - Cílem je rozvoj a zdokonalování herních činností jednotlivce, všeobecný rozvoj pohybových schopností a technicko-taktické dovednosti směřujících k přípravě na nejvyšší úroveň žákovské soutěže, zvládnutí základních principů zónové obrany orientované na míč, nácvik a rozvoj soubojového chování. Tréninkový proces je zaměřen na rozvoj kondičních schopností, zejména koordinace a rychlosti. Cílem je upevňování spolupráce s rodiči, školou a vytváření pozitivního vztahu k FK Baník Sokolov.

5) Návaznost na SCM (sportovní centrum mládeže) - SCM přímo navazuje na SpSM a to jak v oblasti vzdělávání, tak v oblasti sportovního tréninku. Vzdělávácí proces na úrovní SCM je zajištěn úzkou spoluprací mezi FK Baník Sokolov a těmito středními školami: ISŠTE Sokolov, Gymnázium Sokolov, Živnostenská škola Sokolov, Soukromá obchodní akademie v Sokolově). Tréninkový proces navazuje přechodem hráčů do dorosteneckých týmů FK Baník Sokolov.

6) Závěr – výsledkem společného pedagogicko – sportovního působení bude žák – hráč aktivní, vzdělaný, samostatný a připravený na pozdější kritický věk puberty, adolescence a schopný aktivního, pozitivního života.


Spolupracujeme:

I. ZŠ Sokolov
www.1zs-sokolov.cz

 
 
Copyright © 2008-2021 FK Baník Sokolov & eSports.cz s.r.o. | RSS kanál
Partner Partner Partner