Tomáš Provazník byl zvolen předsedou Komise mládeže FAČR!

 
Tomáš Provazník byl zvolen předsedou Komise mládeže FAČR!
 
po 24.12., Lukáš Švéda

S o k o l o v - Velkého úspěchu na funkcionářském poli dosáhl šéftrenér baníkovské mládeže Mgr. Tomáš Provazník, když byl zvolen předsedou Komise mládeže FAČR. A právě o náplni této funkce, o tom, co to přináší FK Baník Sokolov a o dalších zajímavých tématech jsme si s Tomášem popovídali a výsledek si můžete přečíst v následujícím článku.

Jak dlouho působíte v komisi mládeže Fotbalové asociace České republiky? (dále KM FAČR)

Před třemi roky mne oslovil předseda KM FAČR Mgr. Vladimír Blažej, zda bych měl zájem o působení v republikové KM FAČR. V tomto období měl každý kraj v komisi jednoho zástupce. Na základě rozhodnutí předchozího předsedy FAČR Ivana Haška se KM FAČR zúžila z patnácti členů na šest. Selekcí jsem prošel (smích).

Kdy a jak Vám byla nabídnuta funkce předsedy?

Přibližně na jaře tohoto roku mne oslovil pan Blažej s nabídkou předání funkce předsedy KM FAČR. Důvodem jeho odstoupení bylo vysoké pracovní vytížení. Během letního období jsme průběžně pracovali na přípravě a předání kompetencí.

Co obnáší funkce předsedy KM FAČR?

Po krátké zkušenosti při sestavování KM FAČR jsem se přesvědčil, že funkce předsedy KM FAČR bude pouze částečně metodická a z větší části bude funkcí politickou.

Po zvolení jste vedl jednání o obsazení KM FAČR. Jak jednání probíhala?

V první řadě Výkonný výbor FAČR (dále VV FAČR) schválil v září nového předsedu KM FAČR, kde jsem obdržel mandát k předložení návrhu jednotlivých členů. KM FAČR se skládá ze šesti členů (tři za Čechy a tři za Moravu). Samotná jednání o členech mne stála mnoho energie, jednání a telefonických rozhovorů. Začátkem října jsem na VV FAČR obhajoval složení, filosofii a cíle práce KM FAČR. Schválení proběhlo bez problémů.

Jaké je tedy současné složení KM?

V komisi došlo k personálním změnám. V KM FAČR zůstali: PaeDr. Luděk Procházka (Čechy), Martin Oplt (Morova), noví členové: Aleš Čvančara (Čechy), Mgr. Jan Skýpala (Čechy), Mgr. Radim Zajíc (Morava) a JUDr. Miroslav Steinhauser (Morava).

Jako předseda KM FAČR jste vystaven tlaku různých skupin?

Doposud jediný tlak zazněl na VV FAČR z úst předsedy Pelty, abychom se prioritně zabývali republikovými soutěžemi mládeže, a to jejich zkvalitněním. Jinak jsem se k dnešnímu dni s žádným tlakem nebo požadavkem nesetkal. Zájmem nejen mým, ale celé KM FAČR je pracovat ve prospěch mládežnické kopané v České republice.

Čemu jste se po Vašem nástupu do funkce předsedy věnoval nejdříve?

Ještě před schválením předsedy KM FAČR jsem pro VV FAČR, členy KM FAČR a fotbalovou veřejnost zpracoval filosofii KM FAČR, cíle práce (krátkodobé a dlouhodobé). Po jmenování do funkce se prioritně snažím nastavit spolupráci s profesionálním aparátem zaměstnanců FAČR, se kterými KM FAČR intenzivně spolupracuje.

Jaká je tedy filosofie a konkrétní cíle práce KM FAČR?

Z hlediska filosofie KM jsme si stanovili prioritu, že chceme být odborným poradním orgánem VV FAČR. Doposud KM FAČR nebyla vnímána jako odborný poradce a byla vnímána spíše negativně. Negativní „nálepku“ KM FAČR bychom chtěli změnit. Mezi krátkodobé cíle jsme zařadili hodnocení a aktualizaci soutěží mládeže (dorostenecké a žákovské soutěže), aktualizaci licenčních pravidel pro přidělování statutů SpSM (Sportovní středisko mládeže – žáci) a SCM (Sportovní centrum mládeže – dorosty) včetně nastavení kontrolních mechanismů, aktualizaci přestupního řádu pro neprofesionální fotbalisty s důrazem na mládež. Z dlouhodobých cílů chceme rozpracovat podklady pro projekt „Školní fotbal“. Cílem projektu bude rozšíření fotbalu na základních školách, s tím úzce související materiální podmínky a vzdělávání pedagogů tělesné výchovy a sportu ve fotbale.

Jednou z priorit jsou tedy soutěže mládeže FAČR. Jak jste spokojen s reorganizací soutěží mládeže?

K reorganizaci soutěží mládeže došlo před rokem a půl. Reorganizace samotná splnila z větší části požadavky, kvůli kterým se soutěže mládeže měnily (odstranění tlaku na výsledky, o sestupu z republikové soutěže nerozhoduje pouze sportovní výsledek, ale celková připravenost oddílu, atd.). Největším negativem zejména u žákovských soutěží jsou vysoké výkonnostní rozdíly jednotlivých oddílů a s tím související dvouciferné výsledky. Ve dnech 26. a 27. 11. 2012 proběhl v Nymburce seminář pro vedoucí SCM a SpSM. Výstupem semináře byla doporučení na částečné změny soutěží mládeže pro soutěžní ročník 2013/2014 a 2014/2015. Seminář v Nymburce mohu hodnotit jen v superlativech (konstruktivní jednání přítomných, pozitivní atmosféra, atd.).

Projevilo se Vaše jmenování předsedy KM FAČR jako pozitivum pro FK Baník Sokolov?

Samozřejmě zaměstnanci FAČRu, se kterými spolupracuji, vědí, že pracuji v FK Baník Sokolov. Nejsem však v KM FAČR z důvodu, abych vytvářel výhody pro FK Baník Sokolov. Pozitivem bylo, že se podařilo uspořádat v létě Finále žákovské U15 v Sokolově. Do budoucna bychom chtěli do Sokolova pozvat mládežnické reprezentace na kvalifikační utkání nebo přípravné zápasy.

Co Vás v roli předsedy KM FAČR čeká v nejbližší době?

Aktivit je více. V pátek 14. 12. 2012 jsem se zúčastnil semináře v Nymburce, kde jsem přednášel aktuality KM FAČR předsedům a sekretářům krajů a okresů. Na základě doporučení ze semináře vedoucích SpSM a SCM z Nymburka (26. a 27. 11. 2012) připravuji pracovní skupiny na jednotlivé věkové kategorie, které KM FAČR předloží finální návrhy na systém mládežnických soutěží na sezonu 2013/2014 a 2014/2015. Poslední problematiku, kterou momentálně řeším, je přestupní řád pro neprofesionální fotbalisty. VV FAČR schválil pracovní skupinu, která zpracuje doporučení pro aktualizaci přestupního řádu.

Mimo předsedy KM FAČR jste členem KM krajské a zastupitelem města Sokolova. Jak je vše časově náročné?

Ani jedna z výše jmenovaných funkcí není denní práce. Občas dojde k termínové kolizi. Kdybych nechtěl do různých funkcí vstupovat, tak tam nejsem. Časově nejnáročnější je samozřejmě zaměstnání šéftrenéra mládeže FK Baník Sokolov. Výhodou je, že nemám problém se vstáváním. Pravidelně vstávám každé ráno v 5:30, ráno si převážně vyřizuji administrativu a během dne schůzky a provozní záležitosti.

Jako zastupitel se jistě snažíte dělat maximum pro sport v Sokolově. Jak se díváte na to, že v rozpočtu na rok 2013 neprošly finance na chystanou rekonstrukci hrací plochy? Jakým způsobem město přispívá, čeho chcete jako klub docílit?

Město Sokolov má nastavený grantový systém na podporu sportu. Celkově si troufnu říci, že město Sokolov dlouhodobě sport podporuje výrazně. Co se FK Baník Sokolov týká, odpověď rozdělím do tří bodů: a) Město Sokolov dlouhodobě podporuje výraznou částkou mládež FK Baník Sokolov. Tato podpora je odsouhlasena také na rok 2013. b) Ve čtvrtek 13. 12. 2012 byla zastupitelstvem odsouhlasená částka (která zatím v rozpočtu není, bude se čekat na vývoj rozpočtu v měsících březnu a dubnu 2013) jako priorita rekonstrukce hrací plochy včetně vyhřívání. Město Sokolov nedisponuje požadovanou částkou, aby rekonstrukci provedlo ve vlastní režii. Následovat budou jednání na krajském úřadě a na majiteli fotbalového klubu Sokolovské uhelné. c) Požadavky na úpravy umělé trávy (ozvučení, světelná tabule a výstavba sedaček) bohužel zastupitelstvem neprošla.

Jak může Vaše pozice pomoci samotnému FK Baník Sokolov? Mohl by být Baník jakýmsi pokusným ,,králíkem“?

Transfer je oboustranný, jak z FK Baník Sokolov, tak do FK Baník Sokolov. Ve spolupráci FK Baníku Sokolov a karlovarského fotbalového svazu jsme pilotně zkoušeli projekty, které dnes mají celorepublikový formát. Konkrétní příklad jsou Létající trenéři. Jmenovaný projekt jsme nastartovali před dvěma roky a projektem jsme inspirovali oddělení vzdělávání trenérů na FAČR. Projekt Létajících trenérů je pozitivně vnímán napříč celou fotbalovou republikou. Pevně věřím, že to nebyl poslední úspěšný projekt z našeho kraje resp. FK Baník Sokolov. Naopak poznatky a nové trendy týkající se mládeže, se snažím aplikovat v rámci možností v mládeži FK Baník Sokolov.

Tomáši, gratulujeme Vám a přejeme mnoho úspěchů v další práci.

Děkuji.


 
 
Podobné články

Otto Urma: Vybral jsem si Baník, protože hraje na špici druhé ligy

S o k o l o v - Jedním z nových hráčů, kteří budou na jaře oblékat dres s logem Baníku na prsou, je dvacetiletý Otto Urma, univerzál z prvoligového celku FK Teplice. Zatím za náš klub stihl odehrát jedno utkání, na levém obránci absolvoval přípravný duel proti Chomutovu. A předvedl solidní výkon. Přihrál na první gól Vaněčkovi a další střelu namířil do tyče. Po zápase jsme nováčka v kádru A mužstva krátce vyzpovídali...

 
 
 
 
Reklama
 
Copyright © 2008-2019 FK Baník Sokolov & eSports.cz s.r.o. | RSS kanál
Partner Partner Partner